Matyti pasaulį per literatūrą…

Šiaurės šalių literatūros savaitę „Šiaurės šalys ir pasaulis“ Laičių biblioteka šiemet pasitiko auštant ir temstant ne tradicine žvakių šviesa, o „karantinu“. Anot senolių išminties, „Nėra to blogo kas neišeitų į gerą“. Reikėjo tik atskirti gerus ir blogus dalykus, kuriuos įnešė į mūsų kasdienybę tas negeras COVID 19. Bet gėris nedingo!

Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyriaus mokytojų Jolantos Zgirskienės ir Astos Grencevičienės dėka neliko neskaitytas tekstas iš norvegų rašytojos Kristine Roskifte knygos „Visi iki vieno“. Per integruotą lietuvių kalbos ir dailės-tecnologijų, pamoką mokiniai skaitė ištrauką iš skaitymams siūlomos knygos, aptarė, diskutavo, piešė piešinius šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitės tema. Piešinių paroda veikė bibliotekos prieigose.

Suaugusieji, Šiaurės šalių literatūros savaitės gerbėjai, turėjo galimybę dalyvauti virtualiame susitikime su islandų rašytoja Auður Ava Ólafsdóttir.

Ir tikra tiesa, kad šiltai bendradarbiaujant, bendraujant galima matyti pasaulį per literatūrą, pasitelkę savo vaizduotę, mes galime nukeliauti nesuskaičiuojamus kilometrus neiškeldami nė kojos iš namų.

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Laičių padalinio vyresnioji bibliotekininkė Vanda Vinckienė

Tolerancijos diena

Senamiesčio progimnazijoje ir progimnazijos skyriuje Dainavos mokykloje-daugiafunkciame centre lapkričio 16 dieną minėjome Tolerancijos dieną. Daug apie toleranciją diskutavome, žiūrėjome įvairius filmus, skaitėme ir daug ką išsiaiškinome, supratome.

Tapome šiek tiek tolerantiškesni žmonėms ir mus supančiai aplinkai. Su meile ir pagarba kitam, kitokiam ir sau.

Šiaurės šalių literatūros skaitymai

Lapkričio 9-15 dienomis rengiama kasmetinė Šiaurės šalių literatūros savaitė, kai žmonės kviečiami matyti pasaulį per literatūrą. Šį projektą organizuoja asociacijų Norden sąjunga (Foreningen aNorden Forbund), finansuoja – Šiaurės ministrų taryba.

Skaitymams tradiciškai pasiūlomos trys apdovanotos Šiaurės Tarybos literatūros premijomis knygos – vaikams, paaugliams/jaunimui ir suaugusiems.

Į Šiaurės šalių literatūros savaitės garsinius skaitymus įsijungė ir Ukmergės Senamiesčio progimnazija, skatindama bendruomenės narius mąstyti apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu. Šių metų skaitymams siūlomos knygos tiesiog pulsuoja gyvybe, jos kelia didžiuosius klausimus apie gyvenimą ir mirtį, apie privilegijas, teises ir atsakomybę. Pandemijos diktuojamos sąlygos neišgąsdino – skaitoma buvo ir klasėje, ir bibliotekoje, ir nuotoliniu būdu.

 

Apdovanoti judumo savaitės ir mokyklų žaidynių dalyviai

Rugsėjo viduryje visoje Europoje vyko judumo savaitė. Tokia savaitė vyko ir Ukmergės rajono mokyklose. Sporto centras mokyklų atstovus apdovanojo kaip judumo savaitės rungčių nugalėtojus, mokyklas, dalyvavusias 2019-2020 mokslo metų sporto žaidynėse.

Judumo savaitės metu mokiniai ir mokytojai varžėsi, kas toliau nueis. Šių varžybų nugalėtojai ir buvo pasveikinti. 1-8 klasių mokinių tarpe daugiau kaip 250 tūkstančių žingsnių nuėjo mokinys, pasivadinęs ProFF. 9-12 klasių mokinių tarpe nugalėjo Martynas Pezinskas. Jo rezultatas – daugiau kaip 180 tūkstančių žingsnių. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas jiems įteikė elektrinius paspirtukus. Mokytojams: Vitalijai (198333 žingsniai), Augustei (88393 žingsniai) ir Jolantai (76482 žingsniai) – abonementiniai bilietai sezonui į Ukmergės baseiną.

2019-2020 mokslo metais rajono bendrojo ugdymo mokyklos dalyvavo 17-oje varžybų, 42-jose Lietuvos mokyklų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose. Varžybas truko tik iki kovo, jas nutraukė prasidėjęs karantinas.

Rajono moksleivių sporto žaidynėse miesto pagrindinės mokyklos ir progimnazijos dalyvavo 13 varžybų. Senamiesčio progimnazija užėmė IV-tą vietą.

Rajono mokyklos dalyvavo 42-jose Lietuvos mokyklų zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose. Aktyviausiai varžybose dalyvavo Taujėnų gimnazija – 35.

Senamiesčio progimnazija buvo apdovanota už aktyvų dalyvavimą rajono ir Lietuvos mokyklų varžybose. Šių mokyklų rezultatas – Ukmergės rajonas šalyje tarp rajonų užima 3 vietą.

Nuotolis vėl suartino…

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Laičių pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja Jolanta Zgirskienė kartu su mokiniais pakvietė dalyvauti virtualioje pamokoje per Zoom pogramėlę.

Pamokos įžangoje buvo trumpai prisiminta istorija. Gegužės 7-oji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Už slaptą knygų laikymą ir platinimą nukentėjo tūkstančiai žmonių. Tarp jų buvo mokytojai, vaistininkai, kunigai, gydytojai.

Mokytoja Jolanta savo pasakojime priminė, kodėl Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena yra svarbi kiekvienam iš mūsų, pacitavusi gražių, reikšmingų citatų. Kaip antai Jono Jablonskio žodžius: „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – ypatybės, siela, dvasia“. Pasiremdama tikrais istorijos faktais, pedagogė pagrindė, kodėl lietuvių kalba – pats brangiausias turtas, kurį mes privalome branginti, saugoti, didžiuotis juo, domėtis savo gimtosios kalbos istorija, tautosaka, savo prigimties šaknimis.

Pamokos metu bibliotekininkė kalbėjo pie tai, kaip Motiejus Valančius dvasinėmis ir pasaulinėmis, asketinėmis ir mokslinėmis knygutėmis „apipylė“ Lietuvą, o kai tai daryti rusai draudė, M. Valančius pirmasis mokė mus gabentis šviesos iš kitų valstybių, nesigailint jokių aukų, net ir laisvės. Kaip žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas ir istorikas „ant kojų pastatė“ pirmuosius knygnešius, kurie tiek daug nulėmė mūsų gyvenimą, galime sužinoti iš knygos „Valančius. Pastabos pačiam sau“. Pamokos dalyviai susidomėję klausėsi iš jos skaitomų ištraukų, pažadėję bibliotekininkei ir patys ją pavartyti. Tačiau jie ne tik klausėsi, bet ir patys skaitė, aptarinėjo kalbininko Jono Jablonskio, kunigo, humanisto, vieno iš lietuvių raštijos kūrėjų, Mikalojaus Daukšos citatas, poeto, vertėjo Vytauto Karaliaus pamokančius aforizmus: gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti. Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti. Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo…

Klausydamiesi mokytojos Jolantos šiai temai parinktos itin tinkančios, jautrios Vytauto Kernagio atliekamos dainos „Baltas paukštis“, atsisveikinome iki kito karto.

Po žydinčia pavasarine kriauše Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Dalios Miliukaitės-Buragienės eiles iš rinkinio „Skamba devynbalsė mūza“ skaitė Laičių bibliotekos lankytoja Karolina Laniauskaitė.

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė Vanda Vinckienė