Finansai

Finansinės ataskaitos 2020 kovo 31 d.

Finansinės ataskaitos 2020 birželio 30 d.

Finansinės ataskaitos 2020 rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m I kv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. II kv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. gruodžio 31 d.

2019 m finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos 2019 rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 09 30

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. birželio 30 dienai

Paaiškinamasis raštas uz 2019 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2018 m.

Veiklos ataskaitos 2018 m. IV kv.

Veiklos ataskaitos 2018 m. III kv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III kv.

Finansų kontrolės taisyklės 2018-12-21 Nr. 237V1

Darbo apmokėjimo sistema (2018 09)

DARBUOTOJŲ VID. MĖN. BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2018 M.

Pagrindinės veiklos organizavimas-SB-1.03 2018-09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30

Pagrindinės veiklos organizavimas – SB 2018-09-30

Pagrindinės veiklos organizavimas, SP 2018-09-30

Pagrindinės veiklos organizavimas, VB 2018-09-30

Pagrindinės veiklos organizavimas – MK 2018-09-30

Pagrindinės veiklos organizavimas – MK 2018-12-31

Pagrindinės veiklos organizavimas – SP 2018-12-31

Pagrrindinės veiklos organizavimas – SB 2018-12-31

Pagrindinės veiklos organizavimas – VB 2018-12-31

Pagrindinės veiklos organizavimas 2018-12-30

Socialinės paramos mokėjimas 2018-12-31

Darbo apmokėjimo sistema 2019 m. 

Paaiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (f.2) 2019 m. kovo 31 d.

Pagrindinės veiklos organizavimas , SB 2019 m. I kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, 1.03 2019 m. I kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, MK 2019 m. I kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, SP 2019 m. I kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, VB 2019 m. I kv.

Paaiškinamasis raštas uz 2019 m. I ketv.

VRA_FBA-2019 I ketv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, MK 2019 m. II kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, SB 2019 m. II kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, SP 2019 m. II kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas, VB 2019 m. II kv.

Pagrindinės veiklos organizavimas,1.03 2019 m. II kv.