Projektai

ES projektai:

„Kokybės krepšelis“

Senamiesčio progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-09-14

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Informacijos apie gautas mokymo priemones: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“

Gamtos mokslų priemonių sąrašas projektui „Veiksmingas gamtamokslis ugdymas „Be sienų“

Respublikiniai projektai:

LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas projektas „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“. 2019 – 2021 m.
 

Tarptautiniai projektai:

SEU „Lion’s Quest“ nuo priešmokyklinio ugdymo iki 10 klasės