Kvalifikacija

Mokyklos direktorius
Arūnas Kerza
Ukmergės Senamiesčio progimnazijos direktorius. Pedagoginio darbo stažas – 38 metai, vadybinio – 35 metai. Išsilavinimas aukštasis: VVPI (istorijos mokytojas), istorijos mokytojas metodininkas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nina Lilia Galickė,
Ukmergės Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo koordinatorė, mokytoja metodininkė. Pedagoginio darbo stažas – 28 metai, vadybinio – 6 metai. Išsilavinimas aukštasis: Vilniaus universitetas (rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, filologė), Vilniaus pedagoginis universitetas (edukologijos bakalauras).

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Vidas Krištaponis,
Ukmergės Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pedagoginio darbo stažas – 30 metų, vadybinio – 26 metai. Išsilavinimas – aukštasis: Vilniaus pedagoginis universitetas (techninių disciplinų ir darbų mokytojas), Kauno technologijos universitetas (ekonomikos ir verslumo mokytojas).

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Eugenijus Retys

Ukmergės Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Darbo stažas – 22 metai, pedagoginio – 14 metų. Išsilavinimas – aukštasis: 2001 metais baigtas Vilniaus pedagoginis universitetas – geografijos vyr. mokytojas.